Od 14 marca 2024 roku w życie wchodzą przepisy, które mają na celu bardziej surowe karanie kierowców jeżdżących po spożyciu alkoholu. Najbardziej znaczącą zmianą jest wprowadzenie możliwości konfiskaty pojazdu w pewnych sytuacjach, co stanowi zarówno karę, jak i działanie prewencyjne.

Obligatoryjna Konfiskata Pojazdu: Kierowca traci auto, gdy prowadzi pojazd mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Ta zdecydowana kara ma na celu ograniczenie możliwości ponownego skorzystania z pojazdu przez nietrzeźwego kierowcę.

Konfiskata lub Przepadek Pojazdu po Wypadku

Jeśli nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek, również może dojść do konfiskaty lub przepadku równowartości pojazdu. Przepadek równowartości pojazdu wystąpi w przypadku, gdy kierujący ma co najmniej 1,0 promila alkoholu we krwi i spowoduje wypadek. Dodatkowo, jeśli pojazd zostanie poważnie uszkodzony w wypadku, również może dojść do przepadku równowartości pojazdu, przy czym limit alkoholu to 1 promil.

Sytuacja przed Sądem

W przypadku, gdy kierujący ma powyżej 0,5 promila alkoholu, ale poniżej 1,0 promila i spowoduje wypadek, decyzja o konfiskacie pozostaje do sądu.

Wyjątki od Konfiskaty

Konfiskata pojazdu nie nastąpi, jeśli kierujący prowadził pojazd służbowy w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Są to na przykład kurierzy, taksówkarze czy kierowcy ciężarówek lub autobusów. W takim przypadku sąd nakłada nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Co Po Konfiskacie?

Po konfiskacie samochodu i prawomocnym wyroku, pojazd zostanie przekazany na rzecz Skarbu Państwa i sprzedany na licytacji komorniczej. Proces ten będzie nadzorowany przez naczelnika urzędu skarbowego, który przejmie w posiadanie składniki mienia wymienione w wyroku.

Nowe przepisy drogowe mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Stąd surowsze kary dla nietrzeźwych kierowców oraz skuteczniejsze egzekwowanie tych kar. Zmiany te stanowią ważny krok w walce z alkoholizmem za kierownicą i ochronie życia oraz zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego.